Duomenų apsauga

Internetinės svetainės www.medipresa.lt
privatumo taisyklės
 
I. Bendra informacija
 
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę www.medipresa.lt (toliau – Svetainė) sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse. 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Medipresa" (toliau – Duomenų valdytojas), kuriai priklauso interneto svetainė www.medipresa.lt,  šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma Svetaine. Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
 
Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 126119151
Buveinės adresas: Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 00 39
El. paštas: info@medipresa.lt 
 
Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.
 
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus. 
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti mums jokių asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.
Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
 
II. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naudojimas
 
Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?
 
Naudojantis www.medipresa.lt Jūsų asmens duomenis renkame, kai jūs patys juos mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:
 
 • Kai pateikiate užklausą el.paštu info[eta]medipresa.lt, Jūs tiesiogiai pateikiate savo vardą ir/arba pavardę, elektroninio pašto adresą, galite pateikti telefono numerį ar kitą informaciją, reikalingą atsakyti į užklausą.
 • Kai naudojatės www.medipresa.lt, netiesiogiai gauname informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį (IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio parametrai), prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laiką ir trukmę, užklausų terminus, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau), vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.
 • Kitus duomenis, kurie surinkti naudojant slapukus. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jums galimybę patogiau naudotis svetainės turiniu. Jūs galite pasirinkti nepriimti slapukų. Pasirinkus, kad slapukai būtų naudojami, bet kada galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus. Daugiau informacijos rasite šių taisyklių dalyje III. Slapukų naudojimo politika.
 • Iš jūsų gautus duomenis galime naudoti informuojant jus apie mūsų vykdomą veiklą ir teikiant pasiūlymus kaip tai yra apibrėžiama Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.
 
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. 
 
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros, tačiau tokiu atveju gali būti nesuteikiamos atitinkamos paslaugo, nesuteikiamas atsakymas į užklausą arba negalėsite naudotis mūsų siūlomu turiniu. 
 
Kaip naudojame jūsų informaciją?
 
Užtikriname, kad Jūsų asmeninius duomenis, naudojame sąžiningai, teisėtu tikslu ir tik tokia apimtini bei tokį laikotarpį, koks būtinas aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.
 
Kam atskleidžiame jūsų informaciją?
 
Duomenis atskleisime kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 
Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
 
 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.
 
Kitais atvejais, jeigu būtų reikalinga atskleisti duomenis, tai padaryti galime tik su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu. 
 
Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?
 
Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol Jūs naudositės mūsų teikiamomis paslaugomis. 
 
Elektroniu paštu pateiktos užklausos gali būti saugomis iki 2 metų. Pasibaigus laikotarpiui visi duomenys ir / ar jų kopijos yra sunaikinamos UAB „Medipresa“ vadovo įgalioto asmens.
 
Duomenys gali būti saugomi tiek, kiek to reikalaujama pagal 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymą Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 
Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
 
Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 
 
Jums garantuojamos teisės
 
Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
 
 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Mes galime nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 
III. Slapukų naudojimo politika
 
 
Slapukai, signalai ir panašios technologijos
 
Šiose Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukai mums leidžia išskirti jus iš visų kitų mūsų Svetainės lankytojų, todėl galime padėti jums patogiau naršyti mūsų Svetainėje ir ją tobulinti.
 
Slapukų naudojimas
 
Slapukai yra mažos duomenų rinkmenos, siunčiamos į jūsų naršyklę ir saugomos kietajame diske, kad interneto svetainė atpažintų jūsų kompiuterį. Yra naudojami dviejų rūsių slapukai: seanso slapukai, kurie jūsų kompiuteryje išlieka tol, kol naršote tinklapyje ir dingsta jį išjungus, ir ilgalaikiai slapukai, išliekantys jūsų naudojamame įrenginyje ilgą laiką.
Slapukus naudojame tam, kad mūsų Svetainė sėkmingai veiktų. Šiam tikslu pasiekti yra naudojami tik būtinieji slapukai ir papildoma informacija apie jūsų lankymąsi svetainėje nėra renkama. 
 
Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.
 
Slapukai negali pakenkti jūsų kompiuteriui ir neperneša virusų ar kitų kenkėjiškų programų.
Svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų nuostatomis bei kontroliuojančių institucijų rekomendacijomis.
 
Mūsų naudojami slapukai:
 

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Šis slapukas jokių asmens duomenų nerenka.

Įėjimo į puslapį metu / 
Iki interneto svetainės lango uždarymo

 
Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
 
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite. Atkreipiame dėmesį, jei savo naršyklės nuostatomis blokuosite Svetainėje naudojamus slapukus, gali būti, kad nematysite visų ar dalies mūsų Svetainės sričių.
 
Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu
 
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės
 
IV. Baigiamosios nuostatos
 
Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums el.paštu info[eta]medipresa.lt. 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Medipresa“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis Svetainės paslaugomis reiškia sutikimą su šiomis taisyklėmis ir jų laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
 

Patvirtinta 2018 m. gegužės 24 d.